Jste zdravotnické zařízení, domov pro seniory, dětský domov nebo škola?

I vy můžete mít léčivou zahradu pro své pacienty, obyvatele nebo klienty.

Hruškova meditační zahrada v Plzni

„Léčivé zahrady“ jsou stále více začleňovány do zdravotnických a sociálních zařízení po celém světě jako základní prvek podporující regeneraci těla a mysli. To je způsobeno rostoucím množstvím důkazů o zdravotních přínosech pro pacienty, návštěvníky a personál.

V zahraničí je můžeme najít jako součást domovů pro seniory, hospiců, rehabilitačních klinik nebo onkologických center. Zřizovatelé těchto zařízení již dnes dobře vědí, že přítomnost zahrady zvýší mezi klienty zájem o jejich centrum a že tato nadstandardní možnost je mezi pacienty a jejich rodinnými příslušníky velmi žádaná.

Co je smyslem léčivé zahrady?

Léčivé zahrady vytvářejí spojení mezi jejím uživatelem a přírodou. Uživatelem nemusí být jen pacient nemocnice, ale také klient terapeutického zařízení, senioři v domově důchodců nebo prostě jen děti v dětském domově.

Vzhledem k tomu bude mít každá zahrada v těchto zařízeních jinou skladbu rostlin a dřevin, jiné uspořádání a záměr. Právě zde klademe důraz na niterné potřeby klientů a pacientů, které jsou od sebe navzájem velmi odlišné. 

Jinak řečeno, jinak bude pojatá zahrada pro onkologické pacienty, jiné (a mnohem přísnější) prvky bude mít zahrada pro osoby s Alzheimerovým onemocněním a demencí. Vždy je kladen důraz na doprovodné prvky, které se odlišují právě podle potřeb obyvatel zahrady (šíře a povrch pěšinek, výběr vhodných druhů rostlin, práce se stínem, apod.).

Horatiova zahrada při okresní nemocnici v Salisbury (Anglie)

Podstatou je propojení s přírodou a její léčivou silou

Tento důležitý ozdravný prvek není radno podceňovat. Právě ono spojení se zelení kolem, její silou pučících květů, ševelících listů, zurčením vody nebo zpěvem ptáků dostává obyvatele domova či pacienty nemocnice do přítomného okamžiku. Do bodu, kam se zase tak běžně nedostanou právě proto, že jejich mysl je celodenně zaměstnaná bolestí nebo stresem z bolesti.

Už jen pouhou přítomností v tomto ozdravném prostředí dokáže mysl hyperaktivních dětí nebo pacientů po náročných operacích  přesunout pozornost z tělesných útrap na vnější svět. Dech se zklidní, tepová frekvence se zharmonizuje, klesá krevní tlak a mysl pacienta se dostává do klidnějších úrovní vědomí.

Tento zelený prostor je důležitý i pro personál

Představte si lékaře, zdravotní sestru, sociální pracovnici nebo učitelku, jak po hektickém dni nebo po náročné operaci mohou na chvíli vyběhnout na čerstvý vzduch do zeleně, pod modrou oblohu. Kochat se sytostí květů, tvarem jejich okvětních plátků, pohledem na zajímavou zahradní sochu či fontánu se zurčící vodou. I těmto pracovníkům zelený prostor prospívá a v zahraničí jsou tyto zahrady personálem velmi oceňovány a využívány. 

Vzpomínám si na jednu základní školu, pro kterou jsem připravovala návrh energetické zahrady, kde své opodstatněné místo měli i učitelé, aby sem mohli zaběhnout o velké přestávce a osvěžit svou mysl. 🙂

Není mnoho škol, které takto myslí na personál, a proto mně to v tomto případě udělalo obzvlášť radost! 🙂

Jiřina Koppová

Mou vášní je navrhování energetických a léčivých zahrad. Tvořím zahrady v souladu s přírodními principy, plné síly a léčivé energie. Ožije tam naše duše a dávné cítění.

Vše vzniklo jako silný impulz již před několika lety, kdy  má matka skončila na devět měsíců v nemocnici. Právě tam na studených nemocničních chodbách ke mně přišla myšlenka na léčivou zahradu, které jsou k vidění v zahraničí.

Právě matčin dlouhodobý pobyt v nemocnici byl impulzem k tomu, věnovat se tomuto tématu více a dostat ho do povědomí lidí, pacientů a hlavně zřizovatelů nemocnic a sociálních zařízení. Protože mnohé z nich zahradu mají, jen ji prostě nevyužívají víc, než jako kuřácký koutek. A to je myslím škoda.

Kéž je nám všem léčivý prostor ku prospěchu!

Kam dál?

Určitě jste už sami mnohokrát pocítili na vlastní kůži obrovskou sílu přírody. Funguje ale tento proces na všechny?
V poslední době přibývá lidí, kterým je odepřen pobyt mezi kvetoucími záhony a zahrada se pro ně stává nepřátelským místem. Co s tím?
Ukázky z přípravy zahrady pro domov seniorů, s přihlédnutím na potřeby nejen jeho obyvatel, ale i personálu. Na co je třeba brát zřetel?