Zahrada pro astmatiky

 

 

 

 

 

 

 

V poslední době se vyskytuje stále více lidí, kteří mají problém pobývat v běžné zahradě, aniž by netrpěli nějakým projevem dýchacích potíží nebo alergickou reakcí. Je mezi námi spousta astmatiků či alergiků, kterým je často odepřen pobyt mezi kvetoucími záhony, a zahrada se pro ně stává nepřátelským místem.

A protože mou vášní a láskou jsou nejen zahrady a zeleň, ale také terapeutická práce, rozhodla jsem se se vám přinést můj pohled a rady na to, jak se v zahradě cítit dobře a zbavit se nálepky astmatika. 🙂

Zákoutí s lavičkou s javory (nekvetoucí), pierisem a zlatým deštěm

Právě někteří terapeuté mne v poslední době oslovují se zájmem o návrh zahrady za konkrétním léčebným účelem. Tedy pro své klienty a pacienty.

Proto jsem se rozhodla přinést trochu ucelený pohled na zahradu pro astmatiky s tím, že si mohou terapeuté toto přátelské prostředí vybudovat právě u svého terapeutického centra a umožnit tak pacientům zregenerovat jejich tělo i mysl v harmonickém a pro ně bezpečném prostředí.

Jaké prostředí je pro astmatiky vhodné?

Předně bych chtěla říci, že mé názory přináším na základě svých zkušeností, a je jen na druhých, zda s nimi budou souznit nebo ne. A je to takto v pořádku. Koukám se na tuto problematiku trochu jinýma očima, ne přes pravidla a dogmata alergologů, ale širším pohledem zahrnujícím i psychické pozadí pacienta, jeho vnitřní trápení, nezpracované emoce a mnoho dalšího, na což se alergolog většinou v ordinaci nemá čas zeptat.

Pokud jste astmatik, zapomeňte při čtení tohoto článku na chvíli na pravidla a omezení pro pacienty. Tedy na vše, co se nesmí, co by v žádném případě v zahradě nemělo a nesmí být...

Záměrně zde ignoruji rady typu: "Vyhněte se druhům ...". Právě vyhýbavé chování a únik od problému způsobuje to, že u vás astma stále trvá.

Prostor před domem lemují štěrkové záhony s fontánou, rozchodníky, imperatou a hvozdíky

Vzdušná svěží zahrada

Při navrhování zahrady pro astmatiky kladu velký důraz na element VZDUCH. Ten je pro mne v tomto případě stěžejní, protože je právě pro mnoho pacientů problematický. 

Je to právě dech, se kterým mají astmatici ten největší problém. A ze zkušenosti vím, že právě tito klienti jsou mnohdy lidé, kteří se podvědomě bojí se volně nadechnout. V minulosti si prošli (nevědomým) traumatem, který jim doposud brání volně a svobodně dýchat. Tělo je stažené, neschopné se uvolnit. K tomu má právě tato koncepce zahrady napomoci.

Proto by v mém pojetí měla být zahrada pro astmatiky hlavně vzdušná. Na obrázcích vidíme, že je zahrada ohraničená vysokými stromy a podrostem keřů, ale uprostřed je ponecháno volné prostranství, které prostoru zaručuje vzdušnost. Energie zde může volně proudit, ale zároveň je tu i možnost sednout si na lavičky v různých zákoutích zahrady, kde budeme moci nikým nerušeni rozjímat a relaxovat.

Právě pocit uvolnění a relaxace je pro astmatické pacienty velmi žádoucí. Dojde-li k uvolnění svalového napětí v těle, dochází rovněž ke zklidnění pacientovy mysli.

Ústředním bodem je socha dvou volavek navozující pocit svobody a volnosti

Zklidnění, uvolnění a pocit bezpečí

A to se podaří hlavně v prostoru plném zeleně, prozpěvujících ptáků, zurčící vody nebo ševelících listů na stromech. Proto je zahrada ohraničená stromy, mají navodit pocit bezpečí, který je pro tyto klienty velmi žádoucí. Bez prožitého pocitu bezpečí se pacient nedokáže patřičně uvolnit, chybí důvěra v sebe i okolí. 

Vzhledem k prožitým traumatům je mnohdy těžké splnit tento prožitek bezpečí. Ale právě stromy, jejich bohatá náruč v tom mohou být velmi nápomocné. Nepřeberné množství odstínů zelené dostane pacienta do uvolněného stavu, kde může relaxovat a zastavit své myšlenky. Tím se dostane k sobě, ke svému vnitřnímu cítění a odtud už je jen krůček k tomu nechat vyplnout všechny překážky, které mu brání volně dýchat.

U astmatických pacientů se často (ne vždy) objevuje strach z okolního světa. Mají s ním nepříjemné zkušenosti, které jim doslova brání se volně nadechnout. Proto je dobré začít uvolněním stažených svalů, zklidněním mysli a právě navozením pocitu bezpečí.

Kruhový záhon je lemovaný rostlinami v kombinaci bílé, modré a zelené pro navození klidu a relaxace

Proto jsou v návrhu přítomné hlavně různé odstíny zeleně, které mají převažovat nad barevností květů. Zelená barva napomáhá zklidnění a v kombinaci s ostatními doplňky, jako je socha volavek nebo dvě kamenné fontány, nás přivádí do přítomného okamžiku, do prostoru tady a teď. Pozorujeme jemný zvuk vody, ladné křivky volavek nebo listy okrasných trav, které se jemně pohupují při sebemenším vánku.

Trav není nutné se obávat, protože jsem zvolila druhy nekvetoucí (Hakonechloa, Imperata cylindrica) nebo kvetoucí jen nevýrazně (Miscanthus sinensis "Gracillimus").

Na každém kroku je cítit svoboda

Proč kladu důraz na prožitek svobody? Protože právě strach z astmatického záchvatu, obavy, zda mohu volně projít kolem kvetoucího záhonu nebo prašné cesty, nás činí nesvobodnými. Ale se vším se dá pracovat a tyto podvědomé bloky odstranit.

Pocit svobody symbolizují v zahradě dvě volavky. Intuitivně jsem cítila, že je mám do tohoto návrhu dát. Jsou ztělesněním volnosti, svobodného pohybu a rozhodování. 

Pohled na záhon s kapradinami, rákosovkou, liriope a sasankami

Celkový návrh zahrady pro astmatiky je usazen do prostředí, které je tvořené tak, aby se zhruba polovina pozemku nacházela v polostínu a polovina na slunci. Tomu odpovídá i typ osázení. Převažuje ohraničení prostoru vzrostlými listnatými stromy s příměsí jalovce viržinského (kvůli nízké prašnosti pylu).

U listnatých stromů jsem volila druhy opylované hmyzem, nikoli větrem (kvůli snížení pylu v ovzduší), jako je třeba lípa, dále ovocné stromy a keře (moruše, meruňka, muchovník ..) a okrasné druhy stromů a keřů (zlatý déšť, šeřík, jinan, javor dlanitolistý, pieris japonský a další). Je zde i mnoho nekvetoucích druhů rostlin (např. okrasné trávy, javory, katalpa "Nana", kapradiny, ..) nebo časně kvetoucích.

Záměrně zde nepíšu, vyhněte se kvetoucím záhonům a trávníku, případně ho sekejte co nejčastěji, protože vím, že se s astmatickými pacienty dá pracovat i jinak. Není řešením odstranit ze zahrady vše, co vadí. Uměním je koncipovat zahradu tak, aby léčebný proces probíhal na pozadí, jak na vědomé, tak i na podvědomé úrovni. Aby klient připustil, že něco v jeho životě bylo pro něj stresující a je na čase to propustit. Tím, že zahradu eliminujeme na to nejzákladnější osázení a beton, to nevyřešíme.

Vnímáme-li tělo jako celek, můžeme se snáze uzdravit. Vnímáme-li se jako součást přírody a plně to dokážeme procítit, dostáváme se k podstatě Bytí tady na Zemi. Najednou pro nás mají oblaka úplně jiný význam, najednou nám kolem letící motýl dokáže vykouzlit úsměv na tváři a nám je dobře. Vnitřně dobře. 

Kdesi uvnitř sebe cítíme cosi, co nás spojuje s okolím. Cítíme se být součástí něčeho většího. Hlubšího. Něčeho, co nelze pojmenovat slovy, ale co všichni alespoň jednou za život zažili. 

Využijte kámen nebo drobný štěrk

Jako kvetoucí rostliny jsem zvolila druhy bíle a modře kvetoucích trvalek a cibulovin. To proto, aby zahrada působila spíše uklidňujícím dojmem. Zelená barva by měla být dominantní ve všemi jejími odstíny. Zvláště zajímavým způsobem působí rákosovka (Hakonechloa), okrasná nekvetoucí tráva s žlutozeleným zbarvením, která dodá místům v polostínu šmrnc a náboj.

Podkladem záhonů může být buď mulč nebo drobný štěrk. Záleží na tom, co je vám milejší, k čemu více tíhnete. Štěrkové záhony jsou dnes v oblibě, ale nejsou vhodné pro každou zahradu. Více o nich píšu zde>>

Zahradu můžeme doplnit také zajímavými kameny, protože právě ony navozují pocit stability a nezranitelnosti. V zadní části zahrady pod svahem jsem proto umístila nízkou kamennou zídku, před níž si mohou klienti sednout na lavičku a pozorovat okolí.

Jako doplněk je použité i dřevo na nášlapy, lavičky a pergoly pro sezení. V rohu zahrady je umístěný dřevěný zahradní domek, a hned vedle pod mohutným stromem dřevěné posezení se stolem a židlemi pro venkovní terapii klientů.

Kamenná zídka pod svahem s lavičkou a dřevěnými nášlapy

Zahrňte druhovou rozmanitost

Pro zahrady astmatiků se většinou doporučuje omezit kvetoucí druhy rostlin, stromy s velkým množstvím pylu opylované větrem a pokud možno i plochu trávníku a stinných koutů zahrady, kde by se mohly údajně držet různé druhy plísní a spór, nežádoucích pro astmatické pacienty.

Můj názor je podporovat druhovou rozmanitost (biodiverzitu), kterou mnozí zavrhují. A to proto, že čím rozmanitější druhy se v zahradě nacházejí, tím je zahrada odolnější vůči nepříznivým vlivům, a tím více živočichů takovouto zahradu následně osídlí.

Pokud budeme mít v zahradě dostatek stromů a hustých keřů, máme velkou pravděpodobnost, že se zde uhnízdí drobní pěvci, kteří nás budou nejen oblažovat svým zpěvem, ale hlavně sbírat hmyz a housenky a udržovat tak přirozenou rovnováhu. A pokud jim na zahradu dáme nějakou tu budku, krmítko nebo pítko, můžeme se kochat i pohledem na jejich koupající se hrátky.

To samé platí o kvetoucích rostlinách. Nezavrhujte je jen proto, že by vám mohla vadit jejich vůně nebo pyl. Naopak, je krásné, když můžete z lavičky nebo lehátka pozorovat motýly, včely nebo čmeláky poletující nad barevnými kvítky.

Většinou to, co může přispět k vašemu potěšení, stojí jen málo.

Jak si sám pomoci

Pokud tedy patříte mezi astmatické pacienty, zkuste se věnovat tomu, na co kladu v této zahradě největší důraz. A sice na rozjímání, uvolnění, relaxaci a pocit bezpečí.

Můžete si zkusit v bezpečí zahrady položit následující otázky:

  • Kdy jste ztratili možnost svobodně se nadechnout?
  • Kdo vás nenechal volně dýchat?
  • Kdy jste se zalekli natolik, že se vám stáhlo hrdlo úzkostí?
  • Jaké další projevy jste na těle v tu chvíli cítili?
  • Máte pocit, že je v určitých situacích stále prožíváte?
  • Čemu všemu se chcete vyhnout, abyste unikli astmatu?

Přeji vám hodně štěstí na vaší cestě!

Pokud byste potřebovali s něčím pomoci, neváhejte mne kontaktovat: jirina@vedomazahrada.cz

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Léčivý kurz "Zahrada pro astmatiky"

Pro všechny, kteří si netroufají ponořit se do tohoto tématu sami, připravuji jednodenní kurz, kde se naladíme na léčivou sílu zeleně a spojíme se se svým nitrem.

Právě tam na nás čeká velmi příjemné a láskyplné propojení sama se sebou, kdy pochopíte, kde jste si dosud blokovali touhu uzdravit se.

Kurz se uskuteční v sobotu 15. dubna 2023 v Dendrologické zahradě v Praze.

Podrobnosti ještě včas upřesním.

Jiřina Koppová

Mentorka a realizátorka energetických a léčivých zahrad