Od extrému k rovnováze

...aneb přírodní principy pro zdravou zahradu

Rovnováha je v přírodě přirozený stav, kde spolu existují společenstva rostlin a živočichů. Tento stav příroda udržuje v rovnováze konkurencí, přizpůsobením se danému prostředí a vztahy mezi jednotlivými živočichy, rostlinami a mikroorganismy.

Je třeba si uvědomit, že pokud narušíme některý prvek, přeruší se všechny ostatní prvky v celém systému. 

Všichni známe příklad, kdy se v přírodě určitý rok přemnoží hraboši. Příroda zajistí opětovnou rovnováhu tím, že se zároveň zvýší počet predátorů, kteří hraboše loví. 

Příkladů nastolení rovnováhy najdeme v přírodě mnoho

Když kořeny rostlin pocítí nedostatek vody, přejde rostlina na úsporný režim a uzavře póry listů, aby se vypařovalo co nejméně vody. Pokud i nadále nedostatek vody trvá, začne rostlina časem omezovat tvorbu listů a naopak posílí tvorbu kořenů.

Pamatuji si ještě z dětství, že jsme na zahradě pravidelně sušili seno pro králíky. Vždy v létě začala tráva vlivem sucha žloutnout, byla vojtěška zelená za všech okolností. Ať bylo sebevětší sucho a horko, vždy majestátně vykukovala po okolí a dost kontrastovala s uschlou trávou kolem. Její kořeny mohou totiž dosahovat až do hloubky 10 m!

Jak udržet rovnováhu v zahradě?

Nemusíte hned zoufat, pokud se vám v zahradě objevily mšice. Podívejte se na věc z jiného úhlu. Mšice jsou zdrojem potravy pro další živočichy, jako jsou třeba mravenci nebo žáby. Mšice by nikdy nenapadly zdravé rostliny, sdtejně tak jako vlci nikdy nezaútočí na zdravou ovci. Vybírají si jen nemocné a oslabené kusy.

Proto je vhodné v zahradě zajistit takovou rozmanitost druhů, která bude podporovat celkové zdraví zahrady. Pro drobné živočichy (ježky, ještěrky, plchy, žáby) můžeme připravit různé úkryty z větví, starých odumřelých rostlin nebo listí, pro ptáky zase husté keře s chutnými plody, pítko nebo budky k zahnízdění. To vše způsobí, že zahrada bude mít své přirozené ochránce, kteří budou rostlinám vypomáhat v jejich zdraví.

Máte obavy, že to sami nezvládnete? 

Můžete se nechat inspirovat mými články, videi nebo eBooky, případně se zapsat do on-line kurzu, kde si o tom všem povíme a aplikujeme přímo na vaší zahradu.

Případně mi napište a mohu vám připravit návrh nebo se můžeme domluvit na nějaké konzultaci on-line nebo přímo u vás na zahradě. 

Jiřina Koppová